Kategorie
  Značky
   Blog
    Produkty
     Nenalezeny žádné produkty
     Uživatel

     Obchodní podmínky

     I. Úvodní ustanovení

     Tyto obchodní podmínky (dále jen "podmínky") platí pro nákupy zboží a služeb v e-shopu AlarmExpert.cz (dále jen "e-shop"), provozovaném společností ABBAS, a.s., IČ: 634 782 69, se sídlem Edisonova 3023/5, 612 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3691 (dále jen "provozovatel"). Podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen "zákazník") v oblasti prodeje zboží a služeb prostřednictvím e-shopu.


     II. Objednávání a uzavření smlouvy

     Proces nákupu zboží zákazníkem v e-shopu probíhá prostřednictvím objednávky zboží. Zákazník vybere zboží, přidá jej do nákupního košíku a vyplní objednávkový formulář s kontaktními a dodacími údaji. Poté zákazník zvolí způsob dopravy a platby.

     1. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje, že je o nich řádně informován.
     2. Objednávka se stává závaznou pro obě strany poté, co zákazník obdrží e-mail s potvrzením objednávky od provozovatele. Tímto okamžikem dochází k uzavření kupní smlouvy mezi provozovatelem a zákazníkem.


     III. Cena, platba a dodání zboží

     Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a veškerých poplatků. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.

     1. Zákazník může za zboží zaplatit jedním z následujících způsobů:
     2.         a) Platba předem na bankovní účet provozovatele
              b) Platba při převzetí zboží (dobírka)
              c) Platba platební kartou online

     3. Provozovatel se zavazuje dodat zboží na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Dodací lhůta bude upřesněna v potvrzení objednávky. Provozovatel nenese odpovědnost za zpoždění dodání zboží z důvodu vyšší moci nebo z důvodu zpoždění způsobeného dopravcem.
     4. Při převzetí zboží je zákazník povinen zkontrolovat jeho stav a neprodleně informovat provozovatele o případných závadách.

     IV. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

     1. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.
     2. Pro vyjádření odstoupení od smlouvy musí zákazník odeslat provozovateli písemné prohlášení (např. e-mailem nebo doporučenou poštou) do 14 dnů od převzetí zboží. Pro vrácení zboží použijte tento formulář.
     3. V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen vrátit zboží nepoškozené, nepoužité a v původním obalu, pokud je to možné. Zákazník musí zboží odeslat na adresu provozovatele nejpozději do 14 dnů od doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy.
     4. Provozovatel vrátí zákazníkovi uhrazenou částku za zboží nejpozději do 14 dnů od doručení vráceného zboží, a to stejným způsobem, jakým zákazník použil pro platbu, pokud se strany nedohodnou jinak.
     5. Náklady na vrácení zboží nese zákazník.


     V. Reklamace a záruka

     1. Provozovatel poskytuje zákazníkovi záruku na zboží v délce stanovené zákonnými předpisy České republiky, nejméně však 24 měsíců od převzetí zboží. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.
     2. V případě zjištění vady zboží v záruční době má zákazník právo uplatnit reklamaci. Reklamaci je nutné uplatnit neprodleně po zjištění vady, nejpozději však do konce záruční lhůty.
     3. Reklamace zboží se podává písemně (e-mailem nebo doporučenou poštou) s popisem zjištěné vady a požadavkem na způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna zboží, vrácení kupní ceny, sleva z kupní ceny).
     4. Provozovatel je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího doručení, pokud se s zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. O výsledku reklamace bude zákazník informován písemně.
     5. V případě oprávněné reklamace náklady spojené s vrácením vadného zboží hradí provozovatel.
     6. Záruka se nevztahuje na zboží s vadami způsobenými nesprávným použitím, opotřebením nebo vnějšími vlivy (např. poškození mechanické povahy, vlhkost, nadměrné zahřátí).


     VI. Ochrana osobních údajů

     1. Provozovatel zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu s platnými předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízením EU 2016/679 (GDPR).
     2. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo) pro účely realizace objednávky, komunikace s provozovatelem, doručení zboží a plnění smlouvy. Zákazník má právo kdykoli svůj souhlas odvolat.


     VII. MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ SPOTŘEBITELŮ

     1. Pokud si zákazník (spotřebitel) myslí, že prodávající (alarmexpert.cz) porušil jeho práva, má právo podat stížnost s cílem uplatnit své nároky. Stížnost může být podána písemně, elektronicky nebo telefonicky na kontakty prodávajícího uvedené v těchto obchodních podmínkách.
     2. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení stížnosti, odpovědět na stížnost spotřebitele. Pokud prodávající nereaguje nebo spotřebitel není spokojen s vyřešením stížnosti, má možnost se obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.
     3. Spotřebitel má právo obrátit se s mimosoudním vyřizováním stížností na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru. V České republice jde především o Českou obchodní inspekci (www.coi.cz). Dále je možné využít evropskou platformu pro řešení sporů online (ODR) dostupnou na této adrese.
     4. Mimosoudní vyřizování stížností a uplatňování nároků spotřebitele je bezplatné. Spotřebitel může uplatnit své nároky také soudní cestou.

     VIII. UŽÍVÁNÍ A FUNKČNOST WEBU

     1. Autorská práva a obsah webu
      Všechny texty, grafika, fotografie, loga, ikony, kódy, software, zvuky a veškerý další obsah a materiály na webových stránkách alarmexpert.cz jsou chráněny autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví. Všechna práva k obsahu webu jsou vlastnictvím nebo pod licencí prodávajícího (alarmexpert.cz) nebo třetích stran.
     2. Omezení použití obsahu webu
      Zákazníkům a návštěvníkům webu je povoleno používat obsah webu výhradně pro osobní, nekomerční účely. Je zakázáno kopírovat, reprodukovat, šířit, upravovat, zveřejňovat, stahovat, zobrazovat, přenášet, prodávat nebo jinak využívat obsah webu pro jakýkoli účel bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nebo příslušného držitele autorských práv.
     3. Zásahy do obsahu a funkčnosti webu
      Je zakázáno provádět jakékoli zásahy do obsahu a funkčnosti webu alarmexpert.cz, které by mohly narušit nebo omezit dostupnost, funkčnost nebo bezpečnost webu, nebo které by mohly narušit práva třetích stran. Toto zahrnuje, ale není omezeno na, použití malware, virů, robotů, skriptů nebo jiných technologií, které by mohly ohrozit nebo poškodit web, jeho uživatele nebo třetí strany.
     4. Zodpovědnost za obsah
      Prodávající se snaží zajistit, aby informace a obsah na webových stránkách alarmexpert.cz byly přesné, aktuální a úplné. Avšak prodávající neručí za správnost, aktuálnost a úplnost informací a obsahu na webu. Prodávající nenese zodpovědnost za škody způsobené nedostatky v informacích a obsahu webu nebo v důsledku jeho použití.

     IX. Závěrečná ustanovení

     1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od data jejich zveřejnění na webových stránkách e-shopu a nahrazují předchozí verze obchodních podmínek.
     2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění. V případě změny obchodních podmínek bude na webových stránkách zveřejněna jejich nová verze s uvedením data účinnosti. Objednávky přijaté před účinností změn obchodních podmínek budou řešeny podle stávajících podmínek.
     3. Vztahy mezi provozovatelem a zákazníkem, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákonů České republiky, zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).
     4. V případě sporů mezi provozovatelem a zákazníkem vzniklých v souvislosti s kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami mají přednost pokusy o smírné řešení sporu. Není-li možné spor vyřešit smírně, je příslušným soudem pro řešení sporu soudní dvůr, který je místně příslušný podle sídla provozovatele.     Adresa provozovatele e-shopu (pro korespondenci, vrácení zboží a reklamace):

     ABBAS, a.s.
     Edisonova 3023/5
     612 00 Brno

     IČO: 63478269
     DIČ: CZ63478269 

     Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 3691

     info@abbas.cz
     https://www.abbas.cz


     Otevírací doba poboček:

     pondělí 7:45 - 16:30
     úterý 7:45 - 16:30
     středa 7:45 - 16:30
     čtvrtek 7:45 - 16:30
     pátek 7:45 - 15:00


     Adresy poboček pro osobní vyzvednutí zboží:

     BRNO: Edisonova 3023/5, 612 00 Brno - Královo Pole, tel: +420 541 240 956

     PRAHA: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 15 - Hostivař, tel: +420 221 416 811

     OSTRAVA: Slévárenská 16, 709 00 Ostrava, tel: +420 596 611 984     Košík obsahuje nepovolené položky

     Košík je prázdný

     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Zobrazit porovnání

     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později

     Napište nám

     Rádi odpovíme na Vaše dotazy

     Zpráva byla odeslána